Përfshini potencialet e komunës suaj

MËSO MË SHUMË
Çfarë është IzhK

Indeks i zhvillimit komunal

Chart icon

Indeksi është një mjet i krijuar me qëllim për të ndihmuar Qeverinë, donatorët dhe pjesëmarrësit e tjera në politikën e zhvillimit rajonal që të përcaktohet situatën aktuale të zhvillimit për çdo komuna në Maqedoninë e Veriut.

Lexo më shumë
Çfarë është FDT

Fond i Dokumentacionit Teknik

Symbol, icon

Fondi i dokumentacionit teknik (FDT) është komponenta kryesore e projektit. Në frymën që askush të mos përjashtohet, ai është krijuar që të sigurojë financim urgjent për komunat që kanë më shumë nevojë për dokumentacion teknik për projektet më prioritare të infrastrukturës.

Lexo më shumë
Check Icon

1 Milion $

fonde të disponueshme
Check Icon

Përkrahje për hartim të

projekteve themelore infrastrukturore
Check Icon

Bazuar në prova

krijimi i politikave

Udhëzime për aplikuesit

Përgatitje e projekteve të zhvillimit lokal për financim nga fonde kombëtare dhe ndërkombëtare për zhvillim.

UDHËZIME
SHKARKO FORMULAR PËR APLIKIM
Alternative text here

Krijimi i kapacitetave komunale për implementim të projekteve

Momentalisht UNDP mbështet komunat përmes krijimit të një Fondi Ndërkombëtar për Zhvillim Teknik për shkak të implementimit të projekteve themelore infrastrukturore në komunat e zgjedhura. Parashikohet se fondi do të sigurojë mjete financiare për të cilat komunat më pak të zhvilluara kanë nevojë për të ndërmarrë punën e nevojshme përgatitore për projekte zvillimore të kualifikueshhme për mjete nga BE-ja, shteti ose donatorët, përmes granteve të drejpërdrejta ose kredive me interes të ulët.

Mbështetësit tanë